Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Konkursy na świadczenia zdrowotne
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluKonkursy na świadczenia zdrowotne

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjaliste w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2018-12-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-12-14

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakrsie kardiologii pełniacego funkcje I Zastępcy Kierownika Oddziału Kardiologii2018-12-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-12-14

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyplomowanych perfuzjonistów2018-11-28
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w OAiITDiN - wyjazdy karetką N2018-11-27
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-12-13

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów - dyżury w OAiITDiN2018-11-27
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-12-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z usunięciem zaćmy w Oddziale Okulistyki w zakresie 2018-11-26
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-12-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poddodziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Pododdziału2018-11-15
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poddodziale Chorób Wewnętrznych i Alergologii przez lekarza specjalistę pełniącego funkcję Kierownika Pododdziału 2018-11-15
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-15
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w Oddziale Nefrologii2018-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w oddziale kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii pełniącego funkcję Zastępcy Kierownika Oddziału Kardiologii ds.Intensywnej Tera2018-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na ydzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej dla pacjentów USK w Opolu2018-11-14
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym2018-11-09
  » Ogłoszenie konkursu 2018-11-09
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej przez lekarzy specjalistów w zakresie nefrologii2018-10-19
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-19
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-11-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-11-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ratunkowym - odcinek internistyczny, dla lekarzy specjalistów albo lekarzy, którzy ukończyli co najmniej drugi rok specjalizacji2018-10-19
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-19
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-10-30

Konkurs na ydzielanie świadczeń zdrwotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddziale AiITDiN przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii pełniacego funkcję kierownika oddziału2018-10-09
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-09
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu 2018-10-19
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-10-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-10-31

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych dyżury w Oddziale Nefrologii przez lekarza specjalistę2018-10-05
  » Ogłoszenie konkursu 2018-10-05
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-10-16

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Nefrologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie nefrologii2018-09-17
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-17
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-28

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym2018-09-07
  » Ogłoszenie  2018-09-07
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-09-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-27

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie wykonywania badań endoskopowych2018-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przez lekarza specjalistę w dzidzinie chirurgii szczękowo-twarzowej2018-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-06
  » Rozstrzygniecie konkursu 2018-09-14

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych w Poradni przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii stomatologicznej2018-09-06
  » Ogłoszenie konkursu 2018-09-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziale Laryngologii2018-08-30
  » Ogłoszenie konkursu 2018-08-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-12

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownią Laserową2018-08-20
  » Ogłoszenie 2018-08-20
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-09-12

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i naczyniowej pełniącego funkcję Kierownika2018-08-10
  » Ogłoszenie 2018-08-10
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w Oddziale Nefrologii2018-08-10
  » Ogłoszenie 2018-08-10
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowoynych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki z doświadczeniem w chirurgii zaćmy, jaskry laseroterapii siatkówki chirurgii witroretinalnej2018-08-09
  » Ogłoszenie 2018-08-09
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej2018-08-09
  » Ogłoszenie  2018-08-09
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dyżury przez lekrzy specjalistów w zakresie chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2018-08-09
  » Ogłoszenie 2018-08-09
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odcinek ortopedyczny i odcinek ratunkowy2018-08-08
  » Ogłoszenie konkursu 2018-08-08
  » Rozstrzygnięcie 2018-08-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki2018-07-13
  » Ogloszenie konkursu 2018-07-13
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu  2018-07-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wyjazdów karetką N2018-07-10
  » Ogłoszenie konkursu 2018-07-10
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-07-19

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Siatkówki z Pracownią Laserową2018-07-04
  » Ogoszenie konkursu 2018-07-04
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-07-17

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Laryngologii przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji po ukończonym trzecim roku specjalizacji w zakresie laryngologii2018-06-28
  » Ogłoszenie konkursu 2018-06-28
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-11
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-20
  » Zmiany do szczegółowych warunków konkursu  2018-07-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-08-03

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej USK w Opolu przez lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii2018-06-26
  » Ogłoszenie  2018-06-26
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-11
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-20
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-07-30
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-08-02

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki2018-06-25
  » Ogłoszenie  2018-06-25
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-07-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej przez lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej2018-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2018-06-07
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-06-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów w Oddziale Okulistyki przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki2018-06-07
  » Ogłoszenie konkursu 2018-06-07
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-06-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej2018-05-25
  » Ogłoszenie konkursu 2018-05-25
  » Rozstrzygniecie konkursu 2018-05-30

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych w zkresie zabiegów stereotaktycznych2018-05-23
  » Ogłoszenie 2018-05-23
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-05-30

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii2018-05-21
  » Ogłoszenie konkursu 2018-05-21
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-05-25
  » Rozstrzygniecie konkursu 2018-05-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji po ukończonym trzecim roku specjalizacji w zakresie laryngologii2018-05-16
  » Ogłoszenie 2018-05-16
  » Unieważnienie konkursu 2018-05-24

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnycvh w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej wraz z dyżurami lekarskimi w Oddizal Kardiologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii pełniącego funkcję Kierownika Oddziału2018-05-08
  » Ogłoszenie  2018-05-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-05-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego realizowana w warunkach stacjonarnych2018-04-04
  » Ogłoszenie  2018-04-04
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-04-13
  » Ogłoszenie o odwołaniu 2018-04-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej2018-03-20
  » Ogłoszenie 2018-03-20
  » Rozstrzygnięcie 2018-04-06

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełniacego funkcję Kierownika Oddziału2018-03-16
  » Ogłoszenie konkursu 2018-03-16
  » Rozstrzygnięcie 2018-03-29

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neuroradiologii interwencyjnej.2018-03-13
  » Ogłoszenie 2018-03-13
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-03-28
  » Rozstrzygnięcie 2018-04-06

Konkurs na udzielanie swiadczń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów - wyjazdy karetką N2018-03-09
  » Ogłoszenie 2018-03-09
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-03-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków2018-03-02
  » Ogłoszenie 2018-03-02
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-03-22
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-03-27
  » Zmiana do szczegółowych warunków  2018-04-06
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-04-09

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neuroradiologii interwencyjnej2018-02-19
  » Ogłoszenie konkursu 2018-02-19
  » Unieważnienie konkursu 2018-03-07

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej2018-02-12
  » Ogłoszenie 2018-02-12
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-02-22
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-02-26
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-02-27

Konkurs na udzielanie swiadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków - wyjazdy karetka N2018-02-02
  » Ogłoszenie konkursu 2018-02-02
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-02-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - odcinek internistyczny (zachowawczy)2018-01-16
  » Ogłoszenie 2018-01-16
  » Zmiana do szczegółowych warunków 2018-01-24
  » Zmiana do szczegółowych warunków 2018-01-29
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2018-01-31

Konkurs na udzielanieświadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie okulistyki2018-01-16
  » Ogłoszenie 2018-01-16
  » Rozstrzygnięcie 2018-01-23

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków 2017-12-18
  » Ogłoszenie konkursu 2017-12-18
  » Zmiana do szczegółowych warunków  2017-12-29
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-01-03
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2018-01-05
  » Unieważnienie konkursu 2018-01-10

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym odcinek internistyczny2017-12-01
  » Ogłoszenie 2017-12-01
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-12-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej nTerapii Dzieci i Noworodków wyjazdy karetką N2017-11-29
  » Ogłoszenie konkursu 2017-11-29
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-12-14
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-12-20

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym2017-11-29
  » Ogłoszenie 2017-11-29
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-12-18

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratowników Medycznych 2017-11-17
  » Ogłoszenie konkursu 2017-11-17
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-12-05

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjlizacji w Oddziale Okulistyki2017-11-15
  » Ogłoszenie 2017-11-15
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-11-29
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-12-05
  » Zmiana do szczegółowych warunków umowy 2017-12-08
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-12-13

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym2017-11-15
  » Ogłoszenie 2017-11-15
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-11-24
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkuirsu 2017-11-28
  » Rozstrzygnięcie 2017-12-01

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki urologiczne w Oddziale Urologii2017-11-07
  » Ogłoszenie  2017-11-07
  » Zmiana do szczegółowych warunków konkursu 2017-11-21
  » Rozstrzygnięcie konkursu 2017-11-21


 
2005-17
adres strony:ostatnia modyfikacja: 2018.12.14 07:40
http://www.wcm.opole.pl/konkursy.php