Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2018 R.2018-03-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-03-02


TLZP/2-23/233/13/2019 Zakup i dostawa zestawów do przeprowadzania procedury ECMO wraz z zabezpieczeniem depozytu przez cały okres trwania umowy.2019-02-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-18

TLZP/2-23/233/08/2019 zakup i dostawa sprzetu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej2019-02-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-14

TLZP/2-23/233/15/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii2019-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-12

Usługa kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind w budynkach USK w Opolu i hotelach USK w Opolu2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-18

TLZP/2-23/233/17/2019 Zakup i dostawa pomp insulinowych.2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-12

TLZP/2-23/233/14/2019 Zakup i dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej.2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11

TLZP/2-23/233/16/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeszkolenie personelu z obsługi dlaSzpitalnego Oddziału Ratunkowego2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-15

TLZP/2-23/233/12/2019 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego.2019-02-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-06
  »  otwarcie ofert   2019-02-14

TLZP/2-23/233/11/2019 Zakup i dostawa leków 2019-01-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-31

TLAP/2-23/233/09/2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Neurochirurgii wraz z zabezpieczeniemdepozytu z pełną gamą rozmiarów2019-01-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-23
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-11

TLZP/2-23/233/05/2019 Zakup i dostawa preparatów do technik ciągłych nerkozastępczych kompatybilnych z urządzeniem Prismaflex2019-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-18
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-01-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-06

TLZP/2-23/233/03/2019 Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przezskórnej.2019-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-18

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wielofunkcyjnych mobilnych foteli dla pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-30

TLZP/2-23/233/04/2019 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie konsoli opisowej do pracowni TK i MR-3szt wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2019-01-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-21
  »  otwarcie ofert   2019-02-18

TLZP/2-23/233/02/19 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopowej2019-01-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-09
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-04
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-23
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-15
  »  otwarcie ofert   2019-02-14

TLZP/2-23/233/150/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych dla potrzeb Neurochirurgii wraz z zabezpieczeniem depozytu z pełną gamą rozmiarów.2019-01-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-02
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-17
  »  otwarcie ofert   2019-02-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-02-07

TLZP/2-23/233/01/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku2018-12-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-09
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-09
  »  otwarcie ofert   2019-01-30

TLZP/2-23/233/148/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wózka reanimacyjnego z defibrylatorem i wyposażeniem- 8 szt wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2018-12-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-27
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-01-30
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-01-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-12-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-31
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-14
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-27
  »  otwarcie ofert   2019-02-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-02-11

TLZP/2-23/233/149/2018 zakup i dostawa materiałów do sterylizacji2018-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-11
  »  otwarcie ofert   2018-12-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-21

TLZP/2-23/233/145/2018 Usługi transportu sanitarnego zespołem P i T2018-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-19
  »  otwarcie ofert   2019-01-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-01-28
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-02-11
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-01-31

TLZP/2-23/233/147/2018 Zakup i dostawa testów , podłoży i odczynników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii przez okres 36 miesięcy. 2018-12-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-02
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-31
  »  pytania i odpowiedzi   2018-12-14
  »  otwarcie ofert   2019-01-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-02-01

TLZP/2-23/233/144/2018 Zakup i dostawa artykułów spożywczych.2018-11-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-28
  »  otwarcie ofert   2018-12-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-19

TLZP/2-23/233/139/2018 Zakup i dostawa mięsa i wędlin.2018-11-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-11-27
  »  otwarcie ofert   2018-12-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-11

TLZP/2-23/233/146/2018 Zakup i dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej.2018-11-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-22
  »  otwarcie ofert   2018-11-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-06

TLZP/2-23/233/142/2018 zakup i dostawa materiałów do sterylizacji2018-11-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-15
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-20
  »  otwarcie ofert   2018-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-06

TLZP/2-23/233/140/2018 Zakup i dostawa artykułów nabiałowych.2018-11-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-11-14
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-29

TLZP/2-23/233/143/2018 Zakup i dostawa pieczywa.2018-11-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-11-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-11-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-11-14
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-03

TLZP/2-23/233/135/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" oraz transportu krwi i materiałów do badań diagnostycznych na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 2018-10-29
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-29
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-29
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-02
  »  otwarcie ofert   2018-11-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-21

TLZP/2-23/233/137/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie wiertarek szybkoobrotowych – 2 szt (zestawy) wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2018-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-05
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-25
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-05
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-30
  »  otwarcie ofert   2018-11-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-16

TLZP/2-23/233/136/2018 zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb Stacji Dializ2018-10-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-25
  »  otwarcie ofert   2018-11-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-15

TLZP/2-23/233/134/2018 zakup i dostawa staplerów, ładunków do staplerów, końcówek do noża harmonicznego, zestawów do mankietowej resekcji żołądka wraz z dzierżawą generatorów (zadanie 3 i 4).2018-10-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-16
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-16
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-20
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  otwarcie ofert   2018-11-23
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-18

TLZP/2-23/233/133/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu pacjentów 2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-09
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-24

TLZP/2-23/233/132/2018Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów kardiochirurgicznych (perfuzja) 2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-08
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-22
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-20

TLZP/2-23/233/131/2018 Zakup i dostawa implantów kręgosłupowych wraz z zabezpieczeniem depozytu - magazynu z pełną gamąrozmiarów (zadanie 1-3) oraz instrumentarium (zadanie 1) przez okres trwania umowy2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-25
  »  otwarcie ofert   2018-11-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-31

TLZP/2-23/233/130/2018 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu2018-10-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-11-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-13
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-20
  »  otwarcie ofert   2018-11-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-06

TLZP/2-23/233/128/2018 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.2018-10-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-16
  »  otwarcie ofert   2018-10-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-07

TLZP/2-23/233/112/2018 Zakup energii elektrycznej do zasilania Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2018-10-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-06
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-09
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-07
  »  pytania i odpowiedzi   2018-11-06
  »  otwarcie ofert   2018-11-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-23

TLZP/2-23/233/125/2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 4 łóżek bariatrycznych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi w ramach projektu p.n. „Poprawa efektywności działania Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Publicznym Samodzielny2018-10-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-04
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-11
  »  otwarcie ofert   2018-10-16
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-02

TLZP/2-23/233/127/2018 Zakup i dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, duplikatorów, komputerów dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2018-10-04
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-04
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-17
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2018-10-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-04
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-10-04
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-30
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-17
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-15
  »  otwarcie ofert   2018-11-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-12-05

TLZP/2-23/233/126/2018 Zakup i dostawa sprzętu kardiologicznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki i Oddziału Kardiochirurgii.2018-10-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-10-03
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-10-03
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-10
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-08
  »  otwarcie ofert   2018-10-11
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-02

TLZP/2-23/233/124/2018 Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym "S" oraz transportu krwi i materiałów do badań diagnostycznych na potrzeby działalności Uniwersyteckiego Szpitalal Klinicznego w Opolu.2018-09-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-09-28
  »  otwarcie ofert   2018-10-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-10-15

TLZP/2-23/233/123/2018 zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnych oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi.2018-09-24
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-09-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-09-24
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-09-24
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-11
  »  pytania i odpowiedzi   2018-10-09
  »  otwarcie ofert   2018-10-31
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2018-11-13


 
2005-17
adres strony:ostatnia modyfikacja: 2019.02.18 09:27
http://www.wcm.opole.pl/przetargi.php