Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Opracowanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji konkursowej w ramach działania 3.4. Ochrona atmosfery, budownictwo energooszczędne - Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, realizowanego przez NFOŚiGW.2019-08-23
  » Formularz zapytania ofertowego wraz z wzorem umowy 2019-08-23

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-08-22
  » Ogłoszenie 2019-08-22
  » Załącznik nr 1 - Wzór Umowy 2019-08-22
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy 2019-08-22
  » Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 2019-08-22

Dostawa i montaż żaluzji okiennych do 2 pokoi biurowych Zarzadu Szpitala i zaluzji aluminiowej na stołówce Szpitala 2019-08-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-08-21
  » Załącznik 2019-08-21
  » Załącznik 2019-08-21
  » Załącznik 2019-08-21
  » Wzór umowy 2019-08-21

Zakup i dostawa maszyn czyszczących na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-08-19
  » Ogłoszenie 2019-08-19
  » Załącznik nr 1 - Wzór Umowy 2019-08-19
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy 2019-08-19
  » Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 2019-08-19
  » MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2019-08-21
  » Ogłoszenie - po modyfikacji 2019-08-21
  » Załącznik nr 1 - Wzór Umowy po modyfikacji 2019-08-21
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy po modyfikacji 2019-08-21
  » Informacja 1 2019-08-22
  » Pytania i odpowiedzi 2019-08-22
  » Informacja 2 2019-08-22

Zakup i dostawa wózków do sprzątania na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-08-19
  » Ogłoszenie 2019-08-19
  » Załącznik nr 1 - Wzór Umowy 2019-08-19
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy 2019-08-19
  » Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 2019-08-19

Zakup i Dostawa Paliw płynnych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-08-13
  » Ogłoszenie 2019-08-13
  » Załącznik nr 1 - Wzór Umowy 2019-08-13
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy 2019-08-13
  » Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 2019-08-13
  » Informacja 1 2019-08-19
  » Informacja 2 2019-08-19
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-08-23

Zakup i Dostawa Paliw płynnych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-08-05
  » Ogłoszenie 2019-08-05
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy 2019-08-05
  » Wzór umowy 2019-08-05
  » Klauzula RODO 2019-08-05
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-08-13

Zakup i dostawę rękawic medycznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-08-02
  » Ogłoszenie 2019-08-02
  » Załacznik nr 1-wzór umowy 2019-08-02
  » Załacznik nr 2- fofmularz ofertowo-cenowy 2019-08-02
  » Załacznik nr 3-RODO 2019-08-02
  » Wynik 2019-08-12

Usługa rozbudowy macierzy HPE 3PAR StoreServ 7200 2-N Storage Base2019-08-01
  » Zapytanie ofertowe 2019-08-01
  » Unieważnienie zapytania 2019-08-13

Zakup i dostawę sprzętu specjalistycznego do małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa wraz z dzierżawą wieży do zabiegów endoskopowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-31
  » Ogłoszenie 2019-07-31
  » Załącznik nr. 1 Wzór umowy 2019-07-31
  » Załącznik nr. 2 Formularz Ofertowo Cenowy 2019-07-31
  » Załącznik nr. 3 Klauzula Rodo 2019-07-31
  » Wybór oferty 2019-08-08

Zakup i dostawę akcesoriów do inhalatora Aerogen Solo dla potrzeb OAiITDZiN Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-31
  » Ogłoszenie 2019-07-31
  » Załacznik nr 1- wzór umowy 2019-07-31
  » Załacznik nr 2- formularz ofertowo -cenowy 2019-07-31
  » Załacznik nr 3- RODO 2019-07-31
  » Wynik 2019-08-08

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-30
  » Ogłoszenie 2019-07-30
  » Załącznik nr 1 - Wzór Umowy 2019-07-30
  » Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 2019-07-30
  » Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowo-Cenowy 2019-07-30
  » Pytania i odpowiedzi 2019-08-05
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-08-14

Zakup i dostawa produktów higienicznych dla potrzeb Oddziału Okulistyki USK w Opolu2019-07-30
  » Ogłoszenie 2019-07-30
  » Wzór umowy 2019-07-30
  » Klauzula RODO 2019-07-30
  » Informacja 1 2019-08-01
  » Informacja 2 2019-08-01
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-08-06

Wykonanie przeglądów i napraw środków transportowych2019-07-29
  » Ogłoszenie 2019-07-29
  » Wzór umowy 2019-07-29
  » Klauzula RODO 2019-07-29
  » Ogloszenie wyboru wykonawcy 2019-08-20

Sprzedaż i dostawa sprzętu sieci LAN2019-07-23
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-23
  » Wybór oferty 2019-07-29

Zakup i dostawę szkła laboratoryjnego,produktów z tworzyw sztucznych oraz akcesoriów aptecznych dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-23
  » Ogłoszenie 2019-07-23
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-07-23
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-07-23
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-07-23
  » Wynik 2019-08-12

Przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa przy zbiorniku ciekłego tlenu.2019-07-22
  » Zapytanie ofertowe. 2019-07-22
  » Wybór oferty. 2019-07-26

Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji i legalizacji wagi samochodowej o nośności 50 ton.2019-07-22
  » Zapytanie ofertowe. 2019-07-22
  » Wybór oferty. 2019-07-26

Promocja projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”2019-07-22
  » OGŁOSZENIE  2019-07-22
  » Wybór oferty 2019-08-02

„Promocja projektu” dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu”2019-07-22
  » Zapytanie ofertowe z załącznikami 2019-07-22
  » Ogłoszenie wykonawcy 2019-08-02

Zakup i dostawę rękawic medycznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-18
  » Ogłoszenie 2019-07-18
  » Załacznik nr 1-wzór umowy 2019-07-18
  » Załacznik nr 2- formularz ofertowo cenowy 2019-07-18
  » Odpowiedzi na pytania 2019-07-19
  » Wynik 2019-07-31

Zakup i dostawa bielizny i obłożeń jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-18
  » Ogłoszenie 2019-07-18
  » Załącznik nr 1- wzór umowy 2019-07-18
  » Załacznik nr 2- formularz ofertowo - cenowy 2019-07-18
  » Załacznik nr 3 - RODO 2019-07-18
  » Odpowiedzi na pytania 2019-07-19
  » Wynik 2019-07-31

Przeprowadzenie pomiarów stężenia formaldehydu2019-07-17
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-17

Przeprowadzenie pomiarów stężenia aldehydu glutarowego.2019-07-17
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-17

Sprzedaż i dostawa sprzętu sieci LAN2019-07-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-12
  » Unieważnienie zapytania 2019-07-22

Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-07-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.1, F120 Mobil Stephan 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.2, Fresenius 4008_5008 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.3, Sprzęt firmy Zeiss 2019-07-10
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-07-10
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia_dane osobowe 2019-07-10
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udział w postepowaniu 2019-07-10
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-07-10
  » Klauzula RODO 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.1, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 1.2, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 1.3, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 2, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 3, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 4, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Pytania i odpowiedzi 2019-07-12
  » Informacja 2019-07-16
  » Wynik 2019-07-22

Pendrive z nadrukiem firmowym2019-07-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-10
  » Wybór oferty 2019-07-18

Zakup i dostawa obuwia dla personelu medycznego i pomocniczego na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-08
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-07-08
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-07-08
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-07-08
  » Informacja 2019-07-12
  » Wynik 2019-08-07

Doradztwo oraz opracowanie dokumentacji wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: (nazwa w treści dokumentu)2019-07-08
  » Klauzula informacyjna 2019-07-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-08
  » Wymagania 2019-07-08
  » Warunki uczestnictwa 2019-07-08
  » Kryteria wyboru 2019-07-08
  » Wzór umowy 2019-07-08
  » Szablon umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019-07-08
  » Wybór oferty 2019-08-14

Promocja Projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO ..."2019-07-08
  » Ogłoszenie z załącznikami 2019-07-08
  » Pytania i odpowiedzi 2019-07-10
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-07-10
  » Pytania i odpowiedzi 3 2019-07-12
  » Wynik  2019-07-16

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. aparatu do kriochirurgii oka z wózkiem i sondami oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi 2019-07-03
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-03
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-07-03
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-07-03
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia _dane osobowe 2019-07-03
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udzialu w postepowanie 2019-07-03
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-07-03
  » Klauzula RODO 2019-07-03
  » Informacja 2019-07-05
  » Wynik 2019-07-11

Wykonanie przeglądu i sprawdzenie szczelności instalacji gazu ziemnego w pomieszczeniach Zakładu Mikrobiologii.2019-07-02
  » Zapytanie ofertowe. 2019-07-02
  » Wybór oferty. 2019-07-11

Zakup, dostawa i uruchomienie przenośnego analizatora do gazometrii elektrolitów i metabolitów wraz z przeszkoleniem personelu2019-06-24
  » Ogłoszenie 2019-06-24
  » Załącznik Nr 1- Umowa 2019-06-24
  » Załącznik Nr 2- Formularz ofertowo- cenowy 2019-06-24
  » Załącznik Nr 3- Klauzula RODO 2019-06-24
  » Informacja 1 2019-07-01
  » Informacja 2 2019-07-01
  » Pytania i odpowiedzi 2019-07-01
  » Informacja 3 2019-07-03
  » Wynik 2019-07-17

Odbiór i wywóz opakowań z tektury i plastiku2019-06-24
  » Ogłoszenie 2019-06-24
  » Formularz ofertowy 2019-06-24
  » Wzór umowy 2019-06-24
  » Klauzula RODO 2019-06-24
  » Wybór oferty 2019-07-04

Tusze do duplikatora Epson PP-100II2019-06-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-21
  » Wybór oferty 2019-06-28

Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.1, Opis przedmiotu zamówienia - Laser urologiczny Stonelight TKP-02 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.2, Opis przedmiotu zamówienia - Laser okulistyczny Pure Point 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.3, Opis przedmiotu zamówienia - Komora Laminarna Polon KLV-1C 2019-06-19
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-06-19
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia_dane osobowe 2019-06-19
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udział w postepowaniu 2019-06-19
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-06-19
  » Klauzula RODO 2019-06-19
  » Wynik zapytania 2019-06-26

Zakup szkoleń2019-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-19
  » Wzór umowy 2019-06-19

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do posiadanych pomp insulinowych dla pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej 2019-06-12
  » Ogłoszenie 2019-06-12
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-06-26

Zakup i dostawa elektrod jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzenia monitorującego oraz montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Kardiochirurgii 2019-06-11
  » Ogłoszenie  2019-06-11
  » Załącznik nr 1 - Wzór umowy 2019-06-11
  » Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo cenowy 2019-06-11
  » Załącznik nr 3 - RODO 2019-06-11
  » Wynik 2019-07-03

Zakup i dostawa etykiet samoprzylepnych2019-06-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-11
  » Wzór umowy 2019-06-11
  » Klauzula RODO 2019-06-11
  » Wybór oferty 2019-06-27

Zakup i dostawa Fiberolaryngoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi dla potrzeb Oddziału Laryngologii2019-06-10
  » Ogłoszenie 2019-06-10
  » Pytania i odpowiedzi 2019-06-11
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-06-26

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki2019-06-06
  » Ogłoszenie 2019-06-06
  » Załącznik nr 1 2019-06-06
  » Załącznik nr 2 2019-06-06
  » Załącznik nr 3 2019-06-06
  » Wynik 2019-06-27

Zakup i dostawa Narzędzi Chirurgicznych 2019-06-06
  » Ogłoszenie 2019-06-06
  » Wzór umowy 2019-06-06
  » Wybór oferty 2019-06-17

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych2019-06-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-04
  » Wybór oferty 2019-06-14

Chłodziarka do przechowywania ampułek2019-05-31
  » Ogłoszenie 2019-05-31
  » Wzór umowy 2019-05-31
  » Pytania i odpowiedzi 2019-06-04
  » Wybór oferty 2019-06-17

Wykonanie przeglądów i napraw środków transportowych2019-05-30
  » Ogłoszenie 2019-05-30
  » Umowa 2019-05-30
  » Klauzula RODO 2019-05-30
  » Uniewaznienie postepowania 2019-07-26

Chłodziarka do przechowywania ampułek2019-05-28
  » Ogłoszenie 2019-05-28
  » Wzór umowy 2019-05-28
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-05-29

Najem lokalu użytkowego2019-05-24
  » Ogłoszenie 2019-05-24
  » Warunki konkursu 2019-05-24
  » Formularz ofertowy 2019-05-24
  » Wzór umowy 2019-05-24
  » Klauaula RODO 2019-05-24
  » Ogloszenie wyboru wykonawcy 2019-06-04

Monitoring systemów alarmowych wraz z ochroną obiektów USK w Opolu2019-05-20
  » Ogłoszenie 2019-05-20
  » Wzór oferty 2019-05-20
  » Wzór umowy 2019-05-20
  » Klauzula RODO 2019-05-20
  » Oświadczenie_dane osobowe 2019-05-20
  » Oświadczenie_udział w postepowaniu 2019-05-20
  » Ogłoszenie wyboru wykonawcy 2019-06-04

Zakup i dostawa 2 szt. aparatów do EKG dla potrzeb Oddziału Nefrologii i Oddziału Chorób Wewnętyrznych2019-05-16
  » Ogłoszenie 2019-05-16
  » Wzór umowy 2019-05-16
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-06-04

Zakup i dostawa STYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH2019-05-16
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-16
  » Opis parametrów technicznych 2019-05-16
  » Wzór umowy 2019-05-16
  » Wybór oferty 2019-06-03


 
2005-17
adres strony:ostatnia modyfikacja: 2019.08.23 14:05
http://www.wcm.opole.pl/zapytania.php