Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26, 45-401 Opole


Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-04-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-19
  » Wzór umowy 2019-04-19
  » Formularz ofertowy zał. 1 2019-04-19
  » Oświadczenie - zał. 2 2019-04-19

Zakup i dostawa materaca grzewczego wraz z jednostką sterującą2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-15
  » Wzór umowy 2019-04-15
  » Klauzula RODO 2019-04-15
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-18

Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczych.2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe. 2019-04-15
  » Załącznik nr 1 do umowy. 2019-04-15
  » Załącznik nr 2 do umowy. 2019-04-16

Zakup i dostawa regałów metalowych dwustronnych2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-15
  » Wzór umowy 2019-04-15
  » Klauzula RODO 2019-04-15
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-17

Wykonanie przeglądu serwisowego aparatury diagnostycznej firmy Siemens2019-04-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-12
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-04-12
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-04-12
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-04-12
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-04-12
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-04-12
  » Wybór oferty 2019-04-19

Zakup i dostawa testów MAX-ACT dla potrzeb USK w Opolu2019-04-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-10
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-04-10
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-04-24

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Endoskopii w USK w Opolu2019-04-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-10
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-04-10
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-04-10
  » Informacja 2019-04-11
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-15

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii2019-04-10
  » Zapytanie ofertowe- ogłoszenie 2019-04-10
  » Załącznik 1 2019-04-10
  » Załącznik 2 2019-04-10
  » Załącznik 3 2019-04-10

Tonery do drukarki OKI B412dn2019-04-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-04
  » Wybór oferty 2019-04-11

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie pH-metrii z impedancją wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi2019-03-29
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-29
  » Załącznik 1 2019-03-29
  » Załącznik 2 2019-03-29
  » Załącznik 3 2019-04-02

Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego 23 szt. respiratorów firmy Maquet2019-03-26
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-26
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-03-26
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-03-26
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-03-26
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy 2019-03-26
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-03-26
  » Wybór oferty 2019-04-12

Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku (stomia) na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-03-26
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-26
  » Załacznik nr 2 2019-03-26
  » Zamiana załącznika nr 2 z 26.03.19 na nowy załacznik nr 2 2019-03-27
  » Załacznik nr 1 2019-03-27
  » Odpowiedzi na pytania 2019-03-28
  » Wynik 2019-04-25

Zakup i dostawa środków myjących i nabłyszczających do zmywarek wraz z bezpłatnym udostępnieniem dozowników oraz ich zamontowaniem i wykonaniem przeglądów technicznych przez okres 18 miesięcy2019-03-25
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-25
  » Wzór umowy 2019-03-25
  » Pytania i odpowiedzi 2019-03-27
  » Wybór oferty 2019-04-10

Zakup i dostawa czujników do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego z dzierżawą interfejsu2019-03-21
  » Ogłoszenie 2019-03-21
  » Załącznik nr. 1 2019-03-21
  » Pytanie i odpowiedź 2019-03-27
  » Wybór oferty 2019-04-10

Zakup, dostawę oraz montaż myki dezynfektora do butów wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi urządzenia .2019-03-20
  » Ogłoszenie 2019-03-20
  » Załacznik nr 2019-03-20
  » Załacznik nr 2 2019-03-20
  » Wynik 2019-04-10

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych 2019-03-20
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-20
  » Opis przedmiotu zamówienia  2019-03-20
  » Formularz oferty 2019-03-20
  » Załącznik 2019-03-20
  » Załącznik 2019-03-20
  » Załącznik 2019-03-20
  » Projekt umowy 2019-03-20
  » Załącznik 2019-03-22
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-04-12

Przeprowadzenie pomiarów stężenia gazów anestetycznych: sewofluran, desfluran na Bloku Operacyjnym2019-03-20
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-20
  » Wybór oferty 2019-04-19

Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP2019-03-20
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-20
  » Wybór oferty 2019-04-19

Malowanie szatni pracowniczych2019-03-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-18
  » Załącznik 2019-03-19
  » Załącznik 2019-03-19
  » Załącznik 2019-03-19
  » Załącznik 2019-03-19
  » Wzór umowy 2019-03-19
  » Przedmiar robót 2019-03-19
  » Wybór oferty 2019-04-04

Naprawy awaryjne sprzętu AGD będącego w dyspoizycji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-03-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-18
  » Wzór umowy 2019-03-18
  » Załącznik 2019-03-18
  » Załącznik 2019-03-22
  » Załącznik 2019-03-26
  » Wybór oferty 2019-04-04

Zakup i dostawa akcesoriów do sprzątania2019-03-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-18
  » Wzór umowy 2019-03-18
  » Wybór oferty 2019-04-05

Usługa dostępu do elektronicznej platformy zakupowej2019-03-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-15
  » Opis przedmiotu zamówienia 2019-03-15
  » Wzór umowy 2019-03-15
  » Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019-03-15
  » Wybór oferty 2019-03-26

Zakup i dostawa odzieży dla personelu medycznego i pomocniczego2019-03-14
  » Ogłoszenie 2019-03-14
  » Załacznik nr 1 2019-03-14
  » Załacznik nr 2 2019-03-14
  » Wynik 2019-03-29

Najem lokalu użytkowego2019-03-12
  » Ogłoszenie 2019-03-12
  » Formularz ofertowy 2019-03-12
  » Warunki konkursu 2019-03-12
  » Wzór umowy 2019-03-12
  » Uniewaznienie postepowania 2019-03-22

Pendrive z nadrukiem firmowym – 33 szt.2019-03-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-11
  » Wybór oferty 2019-03-14

Wykonanie badań jakości wody i ścieków w punktach zgodnośći na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.2019-03-11
  » Zapytanie ofertowe. 2019-03-11
  » Wybór oferty. 2019-03-21

Dostawa płyt CD i DVD Verbatim2019-03-01
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-01
  » Wzór umowy 2019-03-01
  » Wybór oferty 2019-03-07

Najem lokalu użytkowego2019-03-01
  » Ogłoszenie 2019-03-01
  » Formularz ofertowy 2019-03-01
  » Wzór umowy 2019-03-01
  » Warunki konkursu 2019-03-01
  » Uniewaznienie postepowania 2019-03-12

Zakup i dostawa sprzętu stomatologicznego jednorazowego i wielorazowego użytku2019-03-01
  » Zapytanie ofertowe 2019-03-01
  » Załacznik nr 2 2019-03-01
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-03-18

Udzielenie kredytu w rachunku kredytowym na prefinansowanie projektów wspófinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności realizowanych przez USK w Opolu do wysokości 27.000.000,00 zł2019-02-28
  » Ogłoszenie 2019-02-28
  » Informacja 2019-03-05
  » Przedłużenie terminu składania ofert 2019-03-06
  » Pytania i odpowiedzi 2019-03-13
  » Informacja 2019-03-19
  » Przedłużenie terminu składania ofert 2019-03-21
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-04-09

Testy podstawowe aparatury rtg2019-02-26
  » Formularz ofertowo-cenowy 2019-02-26

Zakup i dostawa wody do picia w butlach2019-02-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-22
  » Wzór umowy na usługę 2019-02-22
  » Wzór umowy na dzierżawę 2019-02-22
  » Pytania i odpowiedzi 2019-02-27
  » Pytania i odpowiedzi 2019-03-04
  » Wybór oferty 2019-03-19

Postępowanie na dzierżawę nieruchomości oraz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych.2019-02-22
  » Ogłoszenie 2019-02-22
  » Opis 2019-02-22
  » Dane techniczne 2019-02-22
  » Wykaz urzadzeń 2019-02-22
  » Rys. 1. Instalacja 2019-02-22
  » Rys. 2. Instalacja 2019-02-22
  » Rys. 3. instalacja 2019-02-22
  » Projekt umowy 2019-02-22
  » Wzór oferty 2019-02-22
  » Załącznik nr 1 do oferty 2019-02-22
  » Załącznik nr 2 do oferty 2019-02-22
  » Korekta dotyczaca punktu "Opis" 2019-02-26
  » Korekta opisu 2019-03-01
  » Pytania i odpowiedzi 1 2019-03-01
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-03-01
  » Zmiana terminu składania ofert 2019-03-01
  » Pytania i odpowiedzi 3 2019-03-05
  » Wybór oferty 2019-04-12

Zakup i dostawa specjalistycznych środków myjących oraz czyszczących2019-02-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-22
  » Wzór umowy 2019-02-22
  » Zmiana terminu składania ofert 2019-03-06
  » Wybór oferty 2019-03-19

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do posiadanych urządzeń2019-02-19
  » Ogłoszenie 2019-02-19
  » Sprostowanie 2019-02-19
  » Pytania i odpowiedzi 2019-02-20
  » Wybór oferty 2019-04-05

Telefony stacjonarne przewodowe i bezprzewodowe2019-02-18
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-18
  » Wybór oferty 2019-03-05

Zaprojektowanie i zbudowanie nowej strony internetowej, intranetowej i BIP Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Wzór umowy 2019-02-15
  » Formularz ofertowy 2019-02-15
  » Wybór wykonawcy 2019-03-26

Zaprojektowanie akcydensów z wykorzystaniem obowiązującego logo i misji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Wzór umowy 2019-02-15
  » Formularz ofertowy 2019-02-15
  » Wybór oferty 2019-03-14

Pendrive z nadrukiem firmowym – 40 szt.2019-02-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-15
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-02-15

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki myjki – dezynfektora do naczyń sanitarnych oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi2019-02-13
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-13
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-13
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-13
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-13
  » Załącznik nr 4, Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowaniu 2019-02-13
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-13
  » Pytania i odpowiedzi 1 2019-02-19
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-02-19
  » Wybór oferty 2019-03-01

Myszy i klawiatury komputerowe A4Tech2019-02-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-12
  » Wybór oferty 2019-02-18

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do procedury ECMO dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii2019-02-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-08
  » Wzór umowy 2019-02-08
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-02-27

„Zakup i dostawa 1 szt. szafy zewnętrznej na 4 butle gazowe”2019-02-06
  » Zapytanie ofertowe 2019-02-06
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-06
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-06
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-02-06
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-06
  » Wybór oferty 2019-02-25

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. Myjki / Dezynfektora Clinox 3A Total oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi2019-02-06
  » Zapytanie ofertowe MyjkaDezynfektor 2019-02-06
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-02-06
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-02-06
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019-02-06
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udzialu w postepowanie zapytania ofertowego 2019-02-06
  » Załącznik nr 5, Wzór Umowy 2019-02-06
  » Unieważnienie postępowania 2019-02-12

ZAKUP I DOSTAWA ELEKTROD DO ABLACJI CHŁODZONYCH2019-02-04
  » Ogłoszenie 2019-02-04
  » Informacja 2019-02-05
  » Wynik 2019-02-12

Zakup i dostawa materiałów zespalających dla potrzeb Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z zabezpieczeniem instrumentarium przez okres trwania zabiegu.2019-01-31
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-31
  » Wzór umowy 2019-01-31
  » Wynik 2019-03-04

Tonery do drukarek Brother DCP-L6600DW, OKI B412dn oraz tusze do duplikatora Epson PP-100II2019-01-28
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-28
  » Wybór oferty 2019-01-31
  » Sprostowanie 2019-02-04

Świdczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym2019-01-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-22
  » Pytania i odpowiedzi 2019-01-23
  » Sprostowanie 2019-01-23
  » Informacja 2019-01-24
  » Wybór oferty 2019-01-31

Malowanie Kuchni wraz z innymi robotami remontowymi2019-01-22
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-22
  » Przedmiar robót 2019-01-22
  » Opis techniczny robót 2019-01-22
  » Formularz oferty 2019-01-22
  » Wzór oświadczenia 2019-01-22
  » Wzór umowy 2019-01-22
  » Uzupełnienie 2019-01-23
  » Załącznik 2019-01-24
  » Wybór oferty 2019-02-13

Wydzielenie pomieszczenia higieniczno porządkowego na Oddziale Kardiochirurgii na potrzeby uruchomienia Pododdziału Terapii Kardiochirurgicznej. 2019-01-22
  » Zaytanie ofertowe 2019-01-22
  » Przedmiar robot 2019-01-22
  » Wzor umowy 2019-01-22
  » Wybór oferty 2019-02-07

Zakup i dostawa wierteł elastycznych2019-01-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-21
  » Wybór oferty 2019-01-28

Zakup i dostawa staplerów, ładunków do staplerów oraz instrumentu do mocowania siatek przepuklinowych2019-01-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-21
  » Wzór umowy 2019-01-21
  » Wynik 2019-02-13

Monitorowanie i planowanie budżetu szpitala w sieci2019-01-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-01-11
  » Załącznik nr 1 2019-01-11
  » Informacja o wyborze 2019-01-29


 
2005-17
adres strony:ostatnia modyfikacja: 2019.04.25 08:30
http://www.wcm.opole.pl/zapytania.php