Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Ogłoszenia o przetargach
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluOgłoszenia o przetargach

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPROWADZIĆ W 2019 R.2019-02-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-21


Zakup i dostawa podłoży do posiewów krwi wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora do monitorowania posiewów przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi TLZP/2-23/233/51/20192019-05-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-22

TLZP/2-23/233/49/2019 Zakup i dostawa zestawu do przeprowadzenia oksygenacji pozaustrojowej (ECMO)2019-05-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-23

TLZP/2-23/233/50/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i produktów do prowadzenia terapii podciśnieniowej ran w OddzialeKardiochirurgii i na Bloku Operacyjnym wraz z dzierżawą aparatu przez okres 24 miesięcy.2019-05-17
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-17
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-17
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-17

TLZP/2-23/233/44/2019 Zakup i dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej z dzierżawą urządzeń oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi.2019-05-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-15

TLZP/2-23/233/45/2019 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Oddziału Okulistyki oraz do dwóch pomieszczeń Oddziału Laryngologii2019-05-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-14
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-15
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17

TLZP/2-23/233/48/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. 2019-05-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-21

TLZP/2-23/233/46/2019 Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu ( dla zadania 1 i 2) dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej2019-05-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13

TLZP/2-23/233/47/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2019-05-13
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-13
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17

TLZP/2-23/233/41/2019 Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-05-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-10
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-05-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-15

TLZP/2-23/233/42/2019 zakup i dostawa warzyw i owoców2019-05-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-05-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-05-06
  »  otwarcie ofert   2019-05-15

TLZP/2-23/233/43/2019 zakup i dostawa sprzetu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Neurochirurgii2019-04-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17

TLZP/2-23/233/40/2019 zakup i dostawa rekawic jednorazowego użytku2019-04-30
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-30
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-30
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-30
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-17

TLZP/2-23/233/39/2019 zakup i dostawa bielizny i obłożeń j.u.2019-04-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-23
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-08

TLZP/2-23/233/38/2019 zakup i dostawa sprzetu elektronicznego (komputery; monitory)2019-04-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-23
  »  otwarcie ofert   2019-04-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-14

TLZP/2-23/233/37/2019 Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem stołu operacyjnego wraz z przeszkoleniem personelu zobsługi.2019-04-03
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-03
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-20
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-05-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-03
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-03
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-05-02
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11

LZP/2-23/233/35/2019 Zakup i dostawa koncentratów do hemodializ 2019-04-02
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-04-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-04-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-02
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-04-02
  »  otwarcie ofert   2019-05-06
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-16

TLZP/2-23/233/36/2019 Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na tlen ciekły medyczny na okres 24 miesięcy.2019-03-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-25
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-02
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-04-04
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-08

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem mebli szpitalnych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-03-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-22
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-19
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-19
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-04-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-07

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń okulistycznych wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-03-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-21
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-24
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-24
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-27
  »  otwarcie ofert   2019-04-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-20

Wykonanie przebudowy Centrum Urazowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu2019-03-15
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-15
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-08
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-03-29
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-29
  »  otwarcie ofert   2019-04-17

TLZP/2-23/233/30/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki2019-03-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-04-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-04-17
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-23

TLZP/2-23/233/29/2019 Zakup i dostawa implantów słuchowych wszczepianych do kości w systemie przezskórnym i podskórnym. 2019-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-12
  »  otwarcie ofert   2019-03-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-02

TLZP/2-23/233/28/2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.2019-03-07
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-07
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-08
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-19
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-18
  »  otwarcie ofert   2019-04-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-08

TLZP/2-23/233/24/2019 Zakup i dostawa podłoży do posiewów krwi wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora do monitorowania posiewów2019-03-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-06
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-03-13
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-03-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-13
  »  otwarcie ofert   2019-03-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-18
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-05-20

TLZP/2-23/233/23/2019 Zakup i dostawa środków kontrastowych2019-03-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-19
  »  otwarcie ofert   2019-04-10
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-10

TLZP/2-23/233/27/2019 zakup i dostawa zestawów do dializ CADO i ADO2019-03-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-20
  »  otwarcie ofert   2019-04-09
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-15

TLZP/2-23/233/31/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla potrzeb neurochirurgii2019-03-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-08
  »  otwarcie ofert   2019-03-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-28

TLZP/2-23/233/25/2019 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i produktów do prowadzenia terapii podciśnieniowej ran wraz z dzierżawą aparatu. 2019-03-05
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-05
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-05
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-05
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-04-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-15
  »  otwarcie ofert   2019-04-08
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-05-09

TLZP/2-23/233/26/2019 Zakup i dostawa gazów medycznych, laboratoryjnych i technicznych wraz z dzierżawą butli oraz urządzenia do dawkowania tlenku azotu na okres 24 miesięcy. 2019-03-01
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-03-01
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-03-07
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-03-01
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-05
  »  otwarcie ofert   2019-03-12
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-20
      »  ogłoszenie o wyborze oferty   2019-03-28

TLZP/2-23/233/20/2019 Zakup i dostawa protez i łat naczyniowych wraz z zabezpieczeniem depozytu przez cały okres trwania umowy.2019-02-27
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-27
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-27
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-27
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-13
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-11
  »  otwarcie ofert   2019-04-02
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-30

TLZP/2-23/233/22/2019 Zakup i dostawa preparatów do ciągłych technik nerkozastępczych kompatybilnych z urządzeniem Prismaflex.2019-02-25
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-25
  »  otwarcie ofert   2019-03-05
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-12

TLZP/2-23/233/18/2019 Zakup i dostawa osprzętu do posiadanej przez Zamawiającego Diatermii.2019-02-22
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-22
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-22
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-22
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-05
  »  otwarcie ofert   2019-03-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-15

TLZP/2-23/233/21/2019 Zakup i dostawa leków2019-02-21
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-21
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-21
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-27
  »  otwarcie ofert   2019-03-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-16

TLZP/2-23/233/19/2019 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji2019-02-20
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-20
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-20
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-20
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-04
  »  otwarcie ofert   2019-03-26
  »  otwarcie ofert   2019-03-25
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-18

TLZP/2-23/233/13/2019 Zakup i dostawa zestawów do przeprowadzania procedury ECMO wraz z zabezpieczeniem depozytu przez cały okres trwania umowy.2019-02-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-07
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-21
  »  otwarcie ofert   2019-03-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-28

TLZP/2-23/233/08/2019 zakup i dostawa sprzetu medycznego dla potrzeb Pracowni Endowaskularnej2019-02-14
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-14
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-05
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-26
  »  otwarcie ofert   2019-03-20
  »  otwarcie ofert   2019-03-20
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-17

TLZP/2-23/233/15/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Elektrofizjologii2019-02-12
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-12
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-12
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-12
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-28
  »  otwarcie ofert   2019-03-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-04-01

Usługa kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i wind w budynkach USK w Opolu i hotelach USK w Opolu2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-18
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-18
  »  otwarcie ofert   2019-02-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-02-28

TLZP/2-23/233/17/2019 Zakup i dostawa pomp insulinowych.2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-12
  »  otwarcie ofert   2019-02-19
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-01

TLZP/2-23/233/14/2019 Zakup i dostawa systemu do przeznaczyniowej naprawy zastawki mitralnej.2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  otwarcie ofert   2019-03-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-22

TLZP/2-23/233/16/2019 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego oraz przeszkolenie personelu z obsługi dlaSzpitalnego Oddziału Ratunkowego2019-02-11
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-03-01
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-21
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-15
  »  otwarcie ofert   2019-03-15
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-29

TLZP/2-23/233/12/2019 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego.2019-02-06
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-02-06
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-02-06
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-02-06
  »  otwarcie ofert   2019-02-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-02-19

TLZP/2-23/233/11/2019 Zakup i dostawa leków 2019-01-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-06
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-31
  »  otwarcie ofert   2019-03-01
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-13

TLAP/2-23/233/09/2019 Zakup i dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego dla potrzeb Neurochirurgii wraz z zabezpieczeniemdepozytu z pełną gamą rozmiarów2019-01-23
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-23
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-23
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-23
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-11
  »  otwarcie ofert   2019-02-26
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-20

TLZP/2-23/233/05/2019 Zakup i dostawa preparatów do technik ciągłych nerkozastępczych kompatybilnych z urządzeniem Prismaflex2019-01-18
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-18
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-01-25
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-18
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-06
  »  otwarcie ofert   2019-02-22
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-01

TLZP/2-23/233/03/2019 Zakup i dostawa zastawek serca do implantacji przezskórnej.2019-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-11
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-11
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-18
  »  otwarcie ofert   2019-02-27
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-28

Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wielofunkcyjnych mobilnych foteli dla pacjenta wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi 2019-01-16
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-16
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-14
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-16
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-30
  »  otwarcie ofert   2019-02-21
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-02-28

TLZP/2-23/233/04/2019 zakup, dostawa, montaż i uruchomienie konsoli opisowej do pracowni TK i MR-3szt wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi2019-01-10
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-10
      »  ogłoszenie o zmianie ogłosznia   2019-02-08
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-10
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-10
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-08
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-21
  »  otwarcie ofert   2019-02-18
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-13

TLZP/2-23/233/02/19 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopowej2019-01-09
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2019-01-09
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2019-01-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-09
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2019-01-09
  »  pytania i odpowiedzi   2019-02-04
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-25
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-23
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-15
  »  otwarcie ofert   2019-02-14
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-06

TLZP/2-23/233/01/2019 zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku2018-12-28
  »  ogłoszenie o zamówieniu 2018-12-28
  »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2018-12-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-28
      »  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   2018-12-28
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-18
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-15
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-14
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-11
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-09
  »  pytania i odpowiedzi   2019-01-09
  »  otwarcie ofert   2019-01-30
  »  ogłoszenie o wyborze oferty 2019-03-04


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.05.23 15:07