Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
strona główna  dodaj do ulubionych  drukuj stronę
   Zapytania ofertowe do 30 tys. euro
   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluZapytania ofertowe do 30 tys. euro

Przegląd i legalizacja zaworów bezpieczeństwa przy zbiorniku ciekłego tlenu.2019-07-22
  » Zapytanie ofertowe. 2019-07-22

Wykonanie usługi przeglądu, konserwacji i legalizacji wagi samochodowej o nośności 50 ton.2019-07-22
  » Zapytanie ofertowe. 2019-07-22

Promocja projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO – program zdrowotny przeciwdziałający zachorowaniom na RJG”2019-07-22
  » OGŁOSZENIE  2019-07-22

„Promocja projektu” dla projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu”2019-07-22
  » Zapytanie ofertowe z załącznikami 2019-07-22

Zakup i dostawę rękawic medycznych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-18
  » Ogłoszenie 2019-07-18
  » Załacznik nr 1-wzór umowy 2019-07-18
  » Załacznik nr 2- formularz ofertowo cenowy 2019-07-18
  » Odpowiedzi na pytania 2019-07-19

Zakup i dostawa bielizny i obłożeń jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-18
  » Ogłoszenie 2019-07-18
  » Załącznik nr 1- wzór umowy 2019-07-18
  » Załacznik nr 2- formularz ofertowo - cenowy 2019-07-18
  » Załacznik nr 3 - RODO 2019-07-18
  » Odpowiedzi na pytania 2019-07-19

Przeprowadzenie pomiarów stężenia formaldehydu2019-07-17
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-17

Przeprowadzenie pomiarów stężenia aldehydu glutarowego.2019-07-17
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-17

Sprzedaż i dostawa sprzętu sieci LAN2019-07-12
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-12
  » Unieważnienie zapytania 2019-07-22

Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-07-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.1, F120 Mobil Stephan 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.2, Fresenius 4008_5008 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.3, Sprzęt firmy Zeiss 2019-07-10
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-07-10
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia_dane osobowe 2019-07-10
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udział w postepowaniu 2019-07-10
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-07-10
  » Klauzula RODO 2019-07-10
  » Załącznik nr 1.1, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 1.2, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 1.3, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 2, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 3, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Załącznik nr 4, wer. edytowalna 2019-07-12
  » Pytania i odpowiedzi 2019-07-12
  » Informacja 2019-07-16
  » Wynik 2019-07-22

Pendrive z nadrukiem firmowym2019-07-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-10
  » Wybór oferty 2019-07-18

Zakup i dostawa obuwia dla personelu medycznego i pomocniczego na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-07-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-08
  » Załącznik nr 1 - wzór umowy 2019-07-08
  » Załącznik nr 2 - formularz ofertowo - cenowy 2019-07-08
  » Załącznik nr 3 - klauzula RODO 2019-07-08
  » Informacja 2019-07-12

Doradztwo oraz opracowanie dokumentacji wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: (nazwa w treści dokumentu)2019-07-08
  » Klauzula informacyjna 2019-07-08
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-08
  » Wymagania 2019-07-08
  » Warunki uczestnictwa 2019-07-08
  » Kryteria wyboru 2019-07-08
  » Wzór umowy 2019-07-08
  » Szablon umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 2019-07-08

Promocja Projektu pn. "STOP DLA RAKA JELITA GRUBEGO ..."2019-07-08
  » Ogłoszenie z załącznikami 2019-07-08
  » Pytania i odpowiedzi 2019-07-10
  » Pytania i odpowiedzi 2 2019-07-10
  » Pytania i odpowiedzi 3 2019-07-12
  » Wynik  2019-07-16

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. aparatu do kriochirurgii oka z wózkiem i sondami oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi 2019-07-03
  » Zapytanie ofertowe 2019-07-03
  » Załącznik nr 1, Opis przedmiotu zamówienia 2019-07-03
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-07-03
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia _dane osobowe 2019-07-03
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udzialu w postepowanie 2019-07-03
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-07-03
  » Klauzula RODO 2019-07-03
  » Informacja 2019-07-05
  » Wynik 2019-07-11

Wykonanie przeglądu i sprawdzenie szczelności instalacji gazu ziemnego w pomieszczeniach Zakładu Mikrobiologii.2019-07-02
  » Zapytanie ofertowe. 2019-07-02
  » Wybór oferty. 2019-07-11

Zakup, dostawa i uruchomienie przenośnego analizatora do gazometrii elektrolitów i metabolitów wraz z przeszkoleniem personelu2019-06-24
  » Ogłoszenie 2019-06-24
  » Załącznik Nr 1- Umowa 2019-06-24
  » Załącznik Nr 2- Formularz ofertowo- cenowy 2019-06-24
  » Załącznik Nr 3- Klauzula RODO 2019-06-24
  » Informacja 1 2019-07-01
  » Informacja 2 2019-07-01
  » Pytania i odpowiedzi 2019-07-01
  » Informacja 3 2019-07-03
  » Wynik 2019-07-17

Odbiór i wywóz opakowań z tektury i plastiku2019-06-24
  » Ogłoszenie 2019-06-24
  » Formularz ofertowy 2019-06-24
  » Wzór umowy 2019-06-24
  » Klauzula RODO 2019-06-24
  » Wybór oferty 2019-07-04

Tusze do duplikatora Epson PP-100II2019-06-21
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-21
  » Wybór oferty 2019-06-28

Wykonanie rocznego przeglądu sprzętu medycznego2019-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.1, Opis przedmiotu zamówienia - Laser urologiczny Stonelight TKP-02 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.2, Opis przedmiotu zamówienia - Laser okulistyczny Pure Point 2019-06-19
  » Załącznik nr 1.3, Opis przedmiotu zamówienia - Komora Laminarna Polon KLV-1C 2019-06-19
  » Załącznik nr 2, Formularz oferty 2019-06-19
  » Załącznik nr 3, Wzór oświadczenia_dane osobowe 2019-06-19
  » Załącznik nr 4, Wzór oswiadczenia_udział w postepowaniu 2019-06-19
  » Załącznik nr 5, Wzór umowy 2019-06-19
  » Klauzula RODO 2019-06-19
  » Wynik zapytania 2019-06-26

Zakup szkoleń2019-06-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-19
  » Wzór umowy 2019-06-19

Zakup i dostawa sprzętu medycznego do posiadanych pomp insulinowych dla pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej 2019-06-12
  » Ogłoszenie 2019-06-12
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-06-26

Zakup i dostawa elektrod jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzenia monitorującego oraz montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi dla potrzeb Bloku Operacyjnego - Kardiochirurgii 2019-06-11
  » Ogłoszenie  2019-06-11
  » Załącznik nr 1 - Wzór umowy 2019-06-11
  » Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo cenowy 2019-06-11
  » Załącznik nr 3 - RODO 2019-06-11
  » Wynik 2019-07-03

Zakup i dostawa etykiet samoprzylepnych2019-06-11
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-11
  » Wzór umowy 2019-06-11
  » Klauzula RODO 2019-06-11
  » Wybór oferty 2019-06-27

Zakup i dostawa Fiberolaryngoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi dla potrzeb Oddziału Laryngologii2019-06-10
  » Ogłoszenie 2019-06-10
  » Pytania i odpowiedzi 2019-06-11
  » Wynik Zapytania Ofertowego 2019-06-26

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki2019-06-06
  » Ogłoszenie 2019-06-06
  » Załącznik nr 1 2019-06-06
  » Załącznik nr 2 2019-06-06
  » Załącznik nr 3 2019-06-06
  » Wynik 2019-06-27

Zakup i dostawa Narzędzi Chirurgicznych 2019-06-06
  » Ogłoszenie 2019-06-06
  » Wzór umowy 2019-06-06
  » Wybór oferty 2019-06-17

Badanie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych2019-06-04
  » Zapytanie ofertowe 2019-06-04
  » Wybór oferty 2019-06-14

Chłodziarka do przechowywania ampułek2019-05-31
  » Ogłoszenie 2019-05-31
  » Wzór umowy 2019-05-31
  » Pytania i odpowiedzi 2019-06-04
  » Wybór oferty 2019-06-17

Wykonanie przeglądów i napraw środków transportowych2019-05-30
  » Ogłoszenie 2019-05-30
  » Umowa 2019-05-30
  » Klauzula RODO 2019-05-30

Chłodziarka do przechowywania ampułek2019-05-28
  » Ogłoszenie 2019-05-28
  » Wzór umowy 2019-05-28
  » Unieważnienie zapytania ofertowego 2019-05-29

Najem lokalu użytkowego2019-05-24
  » Ogłoszenie 2019-05-24
  » Warunki konkursu 2019-05-24
  » Formularz ofertowy 2019-05-24
  » Wzór umowy 2019-05-24
  » Klauaula RODO 2019-05-24
  » Ogloszenie wyboru wykonawcy 2019-06-04

Monitoring systemów alarmowych wraz z ochroną obiektów USK w Opolu2019-05-20
  » Ogłoszenie 2019-05-20
  » Wzór oferty 2019-05-20
  » Wzór umowy 2019-05-20
  » Klauzula RODO 2019-05-20
  » Oświadczenie_dane osobowe 2019-05-20
  » Oświadczenie_udział w postepowaniu 2019-05-20
  » Ogłoszenie wyboru wykonawcy 2019-06-04

Zakup i dostawa 2 szt. aparatów do EKG dla potrzeb Oddziału Nefrologii i Oddziału Chorób Wewnętyrznych2019-05-16
  » Ogłoszenie 2019-05-16
  » Wzór umowy 2019-05-16
  » Wynik zapytania ofertowego 2019-06-04

Zakup i dostawa STYMULATORÓW JEDNOJAMOWYCH2019-05-16
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-16
  » Opis parametrów technicznych 2019-05-16
  » Wzór umowy 2019-05-16
  » Wybór oferty 2019-06-03

Zakup, dostawa i montaż żaluzji okiennych na Oddziale Okulistyki i w Zakładzie Medycyny Sądowej2019-05-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-15
  » Załącznik 2019-05-15
  » Załącznik 2019-05-15
  » Wzór umowy 2019-05-15
  » Załącznik 2019-05-16
  » Uzupełnienie  2019-05-16
  » Uzupełnienie 2019-05-17
  » Wybór oferty 2019-05-29
  »  2019-05-29

Doradztwo oraz opracowanie dokumentacji wraz z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: (nazwa w treści dokumentu)2019-05-14
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-14
  » Zał.1 wymagania 2019-05-14
  » Zał.2 warunki uczestnictwa 2019-05-14
  » Zał.3 kryteria wyboru 2019-05-14
  » Zał.4 umowa 2019-05-15
  » Odpowiedzi na pytania 2019-05-21
  » Uzupełnienie odpowiedzi 2019-05-23
  » Ogłoszenie o wyniku I etapu postępowania 2019-06-05
  » Unieważnienie zapytania 2019-07-02

Roczny przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych2019-05-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-13
  » Wybór oferty 2019-05-21

Roczna kontrola stanu technicznego przewodów kominowych2019-05-10
  » Zapytanie ofertowe 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Załącznik 2019-05-10
  » Wybór oferty 2019-05-21

Dostawa i uruchomienie systemu monitorowania temperatury w chłodziarkach do przechowywania szczepionek 2019-04-25
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-25
  » Specyfikacja techniczna  2019-04-25
  » Załacznik 2019-04-25
  » Specyfikacja pdf 2019-05-06

Tonery do drukarki Kyocera ECOSYS P6230cdn2019-04-25
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-25
  » Wybór oferty 2019-05-06

Świadczenie usług w zakresie stałej obsługi prawnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu2019-04-19
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-19
  » Wzór umowy 2019-04-19
  » Formularz ofertowy zał. 1 2019-04-19
  » Oświadczenie - zał. 2 2019-04-19
  » Wybór wykonawcy 2019-05-08

Zakup i dostawa materaca grzewczego wraz z jednostką sterującą2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-15
  » Wzór umowy 2019-04-15
  » Klauzula RODO 2019-04-15
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-18
  » Wybór oferty 2019-05-24

Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczych.2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe. 2019-04-15
  » Załącznik nr 1 do umowy. 2019-04-15
  » Załącznik nr 2 do umowy. 2019-04-16
  » Wybór oferty. 2019-04-25

Zakup i dostawa regałów metalowych dwustronnych2019-04-15
  » Zapytanie ofertowe 2019-04-15
  » Wzór umowy 2019-04-15
  » Klauzula RODO 2019-04-15
  » Pytania i odpowiedzi 2019-04-17
  » Wybór oferty 2019-05-15


 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MISJA SZPITALA:
Nie szkodzić,
lecz działać dla dobra chorego
2005-18 Data aktualizacji:
2019.07.22 13:35